Ta bort funktionalitet

Då vi jobbar med wordpress som verktyg för att göra en hemsida så brister där en hel del mot många SEO principer som man lätt kan åtgärda. En av dessa brister är att vi ofta presenterar sidor som inte var tänkt och som sen dyker upp i sökresultatet. I värsta fall är dessa dessutom dåligt designade och ger ett dåligt intryck av hemsidan.  Framförallt så medför detta också att vi presenterar innehållet flera gånger om under olika adresser vilket inte är allt för populärt hos Google.

När jag gör en hemsida i wordpress tänker jag därför på vilka sidor jag tänkt länka till själv. Om jag inte själv tänkt länka till sidorna så vill jag häller inte att dessa ska finnas. Jag väljer därför att markera dessa sidorna som en 404 sida och undviker på så vis att dom dyker upp olyckligt.

Continue reading →

Förhindra pdf -filer från att öppnas i webbläsaren

Ofta när vi ska presentera produkter på hemsidor så har dessa en produktbeskrivning i pdf format som kunden vill presentera. Dessa har en förmåga att öppna sig i webbläsaren med Adobes browser plugin. Det kan hända att vi häldre vill att klienten får laddat ner dessa filerna istället för att dom ska presenteras direkt på skärmen.

I detta inlägget kommer jag presentera en lösning för hur man gör detta i apache2.

Continue reading →