Ta bort funktionalitet

Då vi jobbar med wordpress som verktyg för att göra en hemsida så brister där en hel del mot många SEO principer som man lätt kan åtgärda. En av dessa brister är att vi ofta presenterar sidor som inte var tänkt och som sen dyker upp i sökresultatet. I värsta fall är dessa dessutom dåligt designade och ger ett dåligt intryck av hemsidan.  Framförallt så medför detta också att vi presenterar innehållet flera gånger om under olika adresser vilket inte är allt för populärt hos Google.

När jag gör en hemsida i wordpress tänker jag därför på vilka sidor jag tänkt länka till själv. Om jag inte själv tänkt länka till sidorna så vill jag häller inte att dessa ska finnas. Jag väljer därför att markera dessa sidorna som en 404 sida och undviker på så vis att dom dyker upp olyckligt.

Continue reading →

Sortera ett associativt multidimensionellt fält

Låt oss säga att vi har följande multidimensionella fält som vi vill sortera efter dess namnattribut.

$data = array(
    array( 'id' => 632, 'name' => 'foo' ),
    array( 'id' => 633, 'name' => 'bar' ),
    array( 'id' => 634, 'name' => 'baz' ),
    array( 'id' => 635, 'name' => 'qux' )
);

För att göra detta så finns följande metod:

function cmp( $a, $b )
{
    return strcmp( $a[ 'name' ], $b[ 'name' ] );
}
usort( $data, 'cmp' );

Continue reading →

Byta ”attribute set” på befintliga produkter

Magento har ju klantat till sig vad det gäller att inte erbjuda möjligheten att byta ”attribute set” på befintliga produkter out-off-the-box, så att säga.

Som tur är finns där lösningar.

Det finns för det första ett tillägg värt att nämna:
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/flagbit-change-attribute-set.html

Vill du lösa det hela själv utan att behöva klydda med Magentos oroväckande krångel för att lägga till ett tillägg så sammanfattar jag här lite kort.

Continue reading →