Textrendering – optimizelegibility

Sprang återigen på en CSS -egenskap jag tidigare inte vart medveten om. Vill med detta inlägget endast notera.

text-rendering : optimizelegibility;

Egenskapen flyter samman texten på ett mer naturligt vis men kan också innebära en något långsammare rendering, sägs det.
Se exempel på: https://developer.mozilla.org/

För motsatta effekt kan vi istället använda följande egenskap:

text-rendering : optimizespeed;

Bugg

Använder själv Chrome och Linux, efter att jag testat denna nya egenskap så upptäckte jag ganska fort en bugg som inte lät texten byta rad där den bör. Sökte på nätet och fann en länk som relaterade problemet på samma sätt som jag till optimize legibility -egnskapen.
http://www.netmagazine.com/news/linux-chromium-has-legibility-bug-111593

Min uppfattning är att detta inte är hållbart då man använder egenskapen på brödtexten. Däremot så vågar jag mig på att använda egenskapen på stora rubriker där man dessutom ser störst skillnad.

Länkar

https://developer.mozilla.org/en/CSS/text-rendering
http://ajaxian.com/archives/text-rendering-optimizelegibility-can-you-read-me-now