Ta bort funktionalitet

Då vi jobbar med wordpress som verktyg för att göra en hemsida så brister där en hel del mot många SEO principer som man lätt kan åtgärda. En av dessa brister är att vi ofta presenterar sidor som inte var tänkt och som sen dyker upp i sökresultatet. I värsta fall är dessa dessutom dåligt designade och ger ett dåligt intryck av hemsidan.  Framförallt så medför detta också att vi presenterar innehållet flera gånger om under olika adresser vilket inte är allt för populärt hos Google.

När jag gör en hemsida i wordpress tänker jag därför på vilka sidor jag tänkt länka till själv. Om jag inte själv tänkt länka till sidorna så vill jag häller inte att dessa ska finnas. Jag väljer därför att markera dessa sidorna som en 404 sida och undviker på så vis att dom dyker upp olyckligt.

T.ex så brukar jag inte vilja att ”author” templaten ska rendera och lämnar därför denna tom förutom följande rader:

global $wp_query;

$wp_query->is_author = false;
$wp_query->is_404    = true;

get_template_part( '404' );

Är i skrivande stund osäker på om wordpress själv lämnar korrekta headers och rekomenderar därför att du inkluderar följande längst upp i din 404 template:

header( 'HTTP/1.0 404 Not Found', true, 404 );
header( 'Status: 404 Not Found',  true, 404 );

Detta tillvägagångssätt kan däremot vara olyckligt ifall du uppdaterar din wordpressida och har därför redan indexerat hos google på dessa adresser. Lösningen känns uppenbart självklar att helt enkelt omdirigera trafiken med en 301:a till förstasidan och avsluta. 

header( 'Location: ' . bloginfo( 'url' ), true, 301 );
exit;

Det kan självklart också vara värt att göra dessa ompekningar på servernivå istället. 

Plugins

Värt att nämna är att det också finns plugins som utför i stora drag vad jag just beskrivit och en hel del därtill.

WordPress SEO av Yoast är ett sådant exempel som jag själv använder på denna sidan, åtminstone i skrivande stund.

Länkar

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=sv&answer=66359