Omdirigera trafiken i .htaccess

En notis för hur man omdirigerar trafiken i Apache2 med hjälp av .htaccess -filen.

För att detta ska fungera så måste du ha aktiverat modulen ”Alias”, vilket vanligtvis är aktiverad vid uppackning.

RedirectMatch 301 ^/foo/(.*)$ /bar/$1

Detta exemplet använder reguljärt uttryck för att matcha. Alla matchningar inom parenteser sparas i variablar som du kan använda i din omskrivning.

Den första delen är matchningen och den andra är omdirigeringen.

Ett annat liknande exempel med fler variablar:

RedirectMatch 301 ^/foo/(.*)/bar/(.*)$ /baz/$1/qux/$2

Vill vi inte använda reguljära uttryck så går det också bra att göra något i stil med:

Redirect 301 /index.html /foo/bar/index.html

Länkar

http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_alias.html