Hämta kategoribasen i backend

När du gör ett tema eller plugin för wordpress kan du komma att behöva få tag i etikett eller kategori -basen till installationen. Även permalänkstrukturen kan vara av intresse i sammanhanget.

Detta hämtas enkelt på följande vis:

$perma    = get_option( 'permalink_structure' );
$cat_base = get_option( 'category_base' );
$tag_base = get_option( 'tag_base' );

Fann även följande kod i wp-admin/options-permalink.php som kan komma till användning:

if ( is_multisite() && !is_subdomain_install() && is_main_site() )
{
    $perma    = preg_replace( '|^/?blog|', '', $perma );
    $cat_base = preg_replace( '|^/?blog|', '', $cat_base );
    $tag_base = preg_replace( '|^/?blog|', '', $tag_base );
}