Google plus share url

Såg på stackoverflow idag att man kunde göra en egendesignad share knapp till Google+ precis som till Twitter, Facebook och andra sociala hemsidor. Dvs en url till Google där du kan skicka med din url som parameter för att klienten ska kunna dela den enkelt. På detta vis kan vi alltså designa vår egna knapp och är inte längre restrikterade till att enbart använda Googles egna.

Adressen är följande:
https://plus.google.com/share?url=http://erik.landvall.se

Continue reading →

Microdata och schema.org

Då vi skapar hemsidor och skriver dess innehåll ska man alltid göra detta för den mänskliga klienten som tros besöka sidan. Men vi har också en annan besökare som frekvent kommer in på sidan för att se sig om, dvs sökmotorernas spindlar. Dessa är redan välutvecklade för att kunna tyda innehållet du har skapat men vill du ändå ge dom lite hjälp så finns där lite olika saker att tänka på.

Continue reading →

Ta bort funktionalitet

Då vi jobbar med wordpress som verktyg för att göra en hemsida så brister där en hel del mot många SEO principer som man lätt kan åtgärda. En av dessa brister är att vi ofta presenterar sidor som inte var tänkt och som sen dyker upp i sökresultatet. I värsta fall är dessa dessutom dåligt designade och ger ett dåligt intryck av hemsidan.  Framförallt så medför detta också att vi presenterar innehållet flera gånger om under olika adresser vilket inte är allt för populärt hos Google.

När jag gör en hemsida i wordpress tänker jag därför på vilka sidor jag tänkt länka till själv. Om jag inte själv tänkt länka till sidorna så vill jag häller inte att dessa ska finnas. Jag väljer därför att markera dessa sidorna som en 404 sida och undviker på så vis att dom dyker upp olyckligt.

Continue reading →