Google plus share url

Såg på stackoverflow idag att man kunde göra en egendesignad share knapp till Google+ precis som till Twitter, Facebook och andra sociala hemsidor. Dvs en url till Google där du kan skicka med din url som parameter för att klienten ska kunna dela den enkelt. På detta vis kan vi alltså designa vår egna knapp och är inte längre restrikterade till att enbart använda Googles egna.

Adressen är följande:
https://plus.google.com/share?url=http://erik.landvall.se

Continue reading →

Syntax highlighting med Prettify

Om vi vill presentera kod på internet så finns här en del olika verktyg som hjälper till att färgmarkerar denna efter syntaxa. Alternativen vi kan vända oss till är antingen server eller klient -baserade. Jag har valt att använda ett klientbaserat script eftersom jag inte vill ”smutsa” ner html koden.

Prettify är ett javascript som är släppt under licensen Apache License 2.0. Koden finns att ladda ner på Google code. Jag har valt att använda detta script framför andra motsvarigheter eftersom jag upplever det som mer flexibelt, stabilare och snabbare.
Continue reading →