Smidigare animering

När vi animerar i JavaScript finns där ofta rätt stort utrymme för förbättringar. Principer som många inte känner till och föråldrade metoder som gör att du inte får ut allt det där som du egentligen önskar.

Vanliga metoder som används är separata callbacks med funktionerna setTimeout eller setInterval. I denna artikeln kommer jag gå över en, i skrivande stund, hyfsat ny metod kallad requestAnimationFrame samt en del principer som gäller för en smidigare animering.
Continue reading →

Syntax highlighting med Prettify

Om vi vill presentera kod på internet så finns här en del olika verktyg som hjälper till att färgmarkerar denna efter syntaxa. Alternativen vi kan vända oss till är antingen server eller klient -baserade. Jag har valt att använda ett klientbaserat script eftersom jag inte vill ”smutsa” ner html koden.

Prettify är ett javascript som är släppt under licensen Apache License 2.0. Koden finns att ladda ner på Google code. Jag har valt att använda detta script framför andra motsvarigheter eftersom jag upplever det som mer flexibelt, stabilare och snabbare.
Continue reading →