Sortera ett associativt multidimensionellt fält

Låt oss säga att vi har följande multidimensionella fält som vi vill sortera efter dess namnattribut.

$data = array(
    array( 'id' => 632, 'name' => 'foo' ),
    array( 'id' => 633, 'name' => 'bar' ),
    array( 'id' => 634, 'name' => 'baz' ),
    array( 'id' => 635, 'name' => 'qux' )
);

För att göra detta så finns följande metod:

function cmp( $a, $b )
{
    return strcmp( $a[ 'name' ], $b[ 'name' ] );
}
usort( $data, 'cmp' );

Continue reading →