Ta bort funktionalitet

Då vi jobbar med wordpress som verktyg för att göra en hemsida så brister där en hel del mot många SEO principer som man lätt kan åtgärda. En av dessa brister är att vi ofta presenterar sidor som inte var tänkt och som sen dyker upp i sökresultatet. I värsta fall är dessa dessutom dåligt designade och ger ett dåligt intryck av hemsidan.  Framförallt så medför detta också att vi presenterar innehållet flera gånger om under olika adresser vilket inte är allt för populärt hos Google.

När jag gör en hemsida i wordpress tänker jag därför på vilka sidor jag tänkt länka till själv. Om jag inte själv tänkt länka till sidorna så vill jag häller inte att dessa ska finnas. Jag väljer därför att markera dessa sidorna som en 404 sida och undviker på så vis att dom dyker upp olyckligt.

Continue reading →