Syntax highlighting med Prettify

Om vi vill presentera kod på internet så finns här en del olika verktyg som hjälper till att färgmarkerar denna efter syntaxa. Alternativen vi kan vända oss till är antingen server eller klient -baserade. Jag har valt att använda ett klientbaserat script eftersom jag inte vill ”smutsa” ner html koden.

Prettify är ett javascript som är släppt under licensen Apache License 2.0. Koden finns att ladda ner på Google code. Jag har valt att använda detta script framför andra motsvarigheter eftersom jag upplever det som mer flexibelt, stabilare och snabbare.
Continue reading →