jQuery 16 juli 2012

Ett recept på hur vi kan ta fram var ett mus -”event”, så som vid ”mouseenter” och ”mouseleave”, skedde i förhållande till elementet där lyssnaren fästs. På så vis kan vi få reda på från vilken riktning musen lämna eller penetrera elementets ramar.
Read more..