Länka samman objekt i microdata med ”itemref”

Med hjälp av microdata så har vi möjligheten att specificera olika objekt på sidan som alla kan ha olika egenskaper. Egenskaperna kvarhålls inom ramen för vart objekt där tillämpningsområdet är specificerat med hjälp av attributet ”itemscope”.

Du kan läsa mer om grunder inom microdata i refererad länk.

I denna posten kommer jag gå igenom hur vi kan länka samman olika objekts egenskaper utanför dess tillämpningsområdet och utan att dom har med varandra att göra.
Continue reading →

Microdata och schema.org

Då vi skapar hemsidor och skriver dess innehåll ska man alltid göra detta för den mänskliga klienten som tros besöka sidan. Men vi har också en annan besökare som frekvent kommer in på sidan för att se sig om, dvs sökmotorernas spindlar. Dessa är redan välutvecklade för att kunna tyda innehållet du har skapat men vill du ändå ge dom lite hjälp så finns där lite olika saker att tänka på.

Continue reading →