Förhindra pdf -filer från att öppnas i webbläsaren

Ofta när vi ska presentera produkter på hemsidor så har dessa en produktbeskrivning i pdf format som kunden vill presentera. Dessa har en förmåga att öppna sig i webbläsaren med Adobes browser plugin. Det kan hända att vi häldre vill att klienten får laddat ner dessa filerna istället för att dom ska presenteras direkt på skärmen.

I detta inlägget kommer jag presentera en lösning för hur man gör detta i apache2.

Vi vill börja med att se till så att vi har installerat modulen headers.
Kör följande kommando som rotanvändare:

a2enmod headers

Starta sen om apache

service apache2 restart

Gå sen in i din .htaccess -fil och lägg till raderna:

SetEnvIf Request_URI "\.(?i:pdf)$" requested_pdf=pdf
Header add Content-Disposition "attachment" env=requested_pdf

Detta gör så att alla filer som har suffixet .pdf i stora eller små bokstäver kommer laddas hem som en vanlig nerladdningsbar binär fil.

Funkar det inte?

Funkar det inte så prova öppna ett inkognitivfönster eller rensa cashen i din webbläsare. Stötte själv på problem med detta..

Länkar

http://stuvel.eu/pdfdownload