Google plus share url

Såg på stackoverflow idag att man kunde göra en egendesignad share knapp till Google+ precis som till Twitter, Facebook och andra sociala hemsidor. Dvs en url till Google där du kan skicka med din url som parameter för att klienten ska kunna dela den enkelt. På detta vis kan vi alltså designa vår egna knapp och är inte längre restrikterade till att enbart använda Googles egna.

Adressen är följande:
https://plus.google.com/share?url=http://erik.landvall.se

Continue reading →

Syntax highlighting med Prettify

Om vi vill presentera kod på internet så finns här en del olika verktyg som hjälper till att färgmarkerar denna efter syntaxa. Alternativen vi kan vända oss till är antingen server eller klient -baserade. Jag har valt att använda ett klientbaserat script eftersom jag inte vill ”smutsa” ner html koden.

Prettify är ett javascript som är släppt under licensen Apache License 2.0. Koden finns att ladda ner på Google code. Jag har valt att använda detta script framför andra motsvarigheter eftersom jag upplever det som mer flexibelt, stabilare och snabbare.
Continue reading →

Microdata och schema.org

Då vi skapar hemsidor och skriver dess innehåll ska man alltid göra detta för den mänskliga klienten som tros besöka sidan. Men vi har också en annan besökare som frekvent kommer in på sidan för att se sig om, dvs sökmotorernas spindlar. Dessa är redan välutvecklade för att kunna tyda innehållet du har skapat men vill du ändå ge dom lite hjälp så finns där lite olika saker att tänka på.

Continue reading →