Aktivera mod_rewrite i apache

En snabb notis för hur man aktiverar mod_rewrite i apache. Dvs, den modulen som tillåter katalogstruktur istället för querys.

Först så aktivera modulen via terminalen som rotanvändare:

a2enmod rewrite

Öppna sen filen för din virtuella host i mappen sites-available
/etc/apache2/sites-available

I taggen ”Directory” ska det stå:

<Directory /var/www/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride all
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>

Efter att filen har sparats så startar vi om apache som rotanvändare med kommandot:

service apache2 restart

Att tänka på

Options kan hålla multibla värden så som Indexes och MultiViews kombinerat med FollowSymLinks utan konflikt. Dessa kan isf separeras med ett mellanrum.

Det kan även finnas mer än en ”Directory” tagg i host filen och det skadar oftast inte at ändra på alla. Men du behöver självklart bara ändra den som rör html roten för att nå önskat resultat.

Länkar

http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html