Ikoner och bilder som representerar hemsidan

Inlägget finns även tillgängligt på: Engelska

Sammanfattar olika sätt att länka bilder till hemsidan, exempelvis favoritikoner och dylikt.

Vanlig favicon
16×16

<link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />

Animerad favicon
16×16 GIF fil
Funkar inte i alla webbläsare

<link type="image/gif" rel="shortcut icon" href="favicon.gif" />

Iphone/ipad/ipod
57×57 PNG fil

<link type="image/png" rel="apple-touch-icon" href="touch-icon.png" />

Specificera andra upplösningar för att passa olika enheter bättre

<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72"   href="ipad.png" />
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="iphone4.png" />

Då sidan delas socialt, t.ex: Facebook och Google+

<link rel="image_src" type="image/png" href="social-icon.png" />