Textskuggning med text-shadow

Inlägget finns även tillgängligt på: Engelska

Med hjälp av CSS 3 kan vi skugga text på hemsidan.
Som vanligt ligger så klart IE efter.

h1
{
  text-shadow:
    1px  /* y-axeln */
    1px  /* x-axeln */
    1px  /* oskärpan */
    #999; /* färgen  */
}

Värdena för oskärpan och färgen är inte nödvändigt att specificera.

Förslagsvis så kan man istället för en hexendisimal använda ett rgba värdet för en något mer levande skugga då vi kan kan specificera en alfakanal.

Länkar

http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_text-shadow.asp
http://www.w3.org/Style/Examples/007/text-shadow.en.html