Google plus share url

Såg på stackoverflow idag att man kunde göra en egendesignad share knapp till Google+ precis som till Twitter, Facebook och andra sociala hemsidor. Dvs en url till Google där du kan skicka med din url som parameter för att klienten ska kunna dela den enkelt. På detta vis kan vi alltså designa vår egna knapp och är inte längre restrikterade till att enbart använda Googles egna.

Adressen är följande:
https://plus.google.com/share?url=http://erik.landvall.se

Continue reading →