Lägg till och ta bort fält i profilen

Inlägget finns även tillgängligt på: Engelska

I användarprofilen finns där olika kontaktfält som vi kan fylla i med information. Det kan ju däremot hända att vi vill ha andra fält än de som redan är specificerade.

Kommer här gå igenom hur vi kan redigera denna formulär både genom att lägga till nya fält och ta bort fördefinierade.

Filtret för detta heter user_contactmethods och kan användas på följande vis:

function callback( $contactmethods )
{
  // Lägger till fälten Facebook, Google+ och Twitter
  $contactmethods[ 'facebook' ] = 'Facebook';
  $contactmethods[ 'google' ]  = 'Google+';
  $contactmethods[ 'twitter' ] = 'Twitter';

  // Tar bort fälten AIM och Yahoo IM
  unset( $contactmethods[ 'aim' ] );
  unset( $contactmethods[ 'yim' ] );

  return $contactmethods;
}
add_filter( 'user_contactmethods', 'callback', 10, 1 );

Här ovan har jag nu lagt till fälten ”Facebook ”, ”Google+” och ”Twitter” till profilerna i wordpress. Jag har även släckt ner fälten ”AIM ” och ”Yahoo IM”.
Det finns ingen koppling mellan hur många fält du lägger till och hur många du måste ta bort.

För att hämta den sparade datan i koden kan vi använda metoden the_author_meta eller get_the_author_meta på t.ex följande vis:

the_author_meta( 'facebook' )

Länkar

http://wp.tutsplus.com/tutorials/quick-tip-add-extra-contact-methods-to-user-profiles/
http://yoast.com/user-contact-fields-wp29/