Loopa kategorier & produkter

Följande rad kod kan man använda för att loopa igenom affärens kategorier i Magento:

foreach( Mage::helper('catalog/category')
  ->getStoreCategories() as $category )

$category variabeln är av klasstypen Varien_Data_Tree_Node

För att få fram namn och id på instansen så kan man använda följande klassmetoder:

$category->getId() $category->getName()

Vill man sen få fram produkterna tillhörande dessa kategorier så kan man göra detta genom att ladda in dessa modeller i loopen:

$products = Mage::getModel( 'catalog/category' )
  ->load( $category->getId() )
    ->getProductCollection()
      ->addAttributeToSelect( '*' );

$category variabeln är den samma som tidigare nämnt.
Känner att det egentligen borde gå att göra detta på ett mycket smidigare sätt så man slipper loopa nya frågor till databasen för var kategori. Men i skrivande stund så känner jag inte till hur detta skulle kunna göras..

Alternativt så kan vi få produkterna på följande vis. Då utan en koppling till någon kategori.

$products = Mage::getModel( 'catalog/product' )
  ->getProductCollection()
    ->addAttributeToSelect( '*' )
    ->load();