LF will be replaced by CRLF

Får man varningsmeddelandet:

Warning: LF will be replaced by CRLF

..så beror detta på att de flesta Unix system avslutar varje rad med något kallat ”line feed”. I windows använder man dock både ovanstående och något kallat ”carriage return”.

Carriage return = CR
Line feed = LF
CR + LF = CRLF

Dvs att varningen betyder att git kommer byta ut LF mot CRLF.

Man kan ignorera denna varningen eller stänga av så att git ej utför denna konvertering:

git config core.autocrlf false

Alternativt om man vill göra detta globalt för alla projekten:

git config --global core.autocrlf false