Spola tillbaka med revert

Om man ångrar en commit man gjort så kan man hoppa tillbaka med revert kommandot.

git revert HEAD

Kommandot spolar tillbaka tiden till den committen som skedde gången innan.

Kommandot kommer skicka en till en editor. För att slippa detta kan man ange flaggan:

--no-edit

Man kan också ange SHA nyckeln direkt för att spola tillbaka till en särskild commit:

git revert 184f53cc430e2af16da4bea552f9d6c87efcbfb4

Länkar

Länkar som kan vara av intresse i sammanhanget:

http://book.git-scm.com/4_undoing_in_git_-_reset,_checkout_and_revert.html
http://gitready.com/intermediate/2009/03/16/rolling-back-changes-with-revert.html