Länka samman objekt i microdata med ”itemref”

Med hjälp av microdata så har vi möjligheten att specificera olika objekt på sidan som alla kan ha olika egenskaper. Egenskaperna kvarhålls inom ramen för vart objekt där tillämpningsområdet är specificerat med hjälp av attributet ”itemscope”.

Du kan läsa mer om grunder inom microdata i refererad länk.

I denna posten kommer jag gå igenom hur vi kan länka samman olika objekts egenskaper utanför dess tillämpningsområdet och utan att dom har med varandra att göra.

Attributet ”itemref”

För att koppla samman olika egenskaper använder vi ett attribut vid namn ”itemref”. Först ett exempel utan detta attributet specificerat:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <!-- diverse egenskaper -->
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <!-- diverse egenskaper -->
</div>

Här har vi specificerat två objekt av typen ”Person” i schema.org’s ordförråd. Vill vi säga att dessa ska använda samma egenskaper så kan vi referera med ”itemref” genom att sätta attributet på den ena och referera till den andra, eller på båda och och referera dom till varandra. Det man refererar till är elementets id vilket gör att vi klart också måste specificera ett sådant.

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person" itemref="person-b">
  <!-- diverse egenskaper -->
</div>
<div id="person-b" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <!-- diverse egenskaper -->
</div>

Vad som händer här är alltså att vi säger till det övre elementet att ärva egenskaperna från det undre.

På samma vis kan vi hämta specifika egenskaper:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person" itemref="name job">
  <!-- diverse egenskaper -->
</div>
<div id="person-b" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <p id="name">Namn: <span itemprop="name">Erik</span></p>

  <p>Yrke: <span id="job" itemprop="jobTitle">Webbutvecklare</span></p>

  <p>Url: <a itemprop="url" href="http://exempel.se">Exempel</a></p>
</div>
Ovan hämtas alltså namnet och yrket från den undre personen och använder dom i den övre.
Här ser vi även att vi kan referera till mer än en referens åt gången genom att separera referenserna med ett mellanslag.

Länkar