I vilken riktning vi bryter elementets ramar

Ett recept på hur vi kan ta fram var ett mus -”event”, så som vid ”mouseenter” och ”mouseleave”, skedde i förhållande till elementet där lyssnaren fästs. På så vis kan vi få reda på från vilken riktning musen lämna eller penetrera elementets ramar.

function direction( event )
{
 var
 target = $( event.delegateTarget ),
 offset = target.offset(),
 width = target.width(),
 height = target.height(),
 top  = Math.abs( event.pageY - offset.top ),
 right = Math.abs( event.pageX - offset.left - width ),
 bottom = Math.abs( event.pageY - offset.top - height ),
 left  = Math.abs( event.pageX - offset.left );

 if( top <= right && top <= bottom && top <= left )
  return 'top';
 else if( right <= top && right <= bottom && right <= left )
  return 'right';
 else if( bottom <= top && bottom <= right && bottom <= left )
  return 'bottom';
 else
  return 'left';
};

Länkar

http://api.jquery.com/category/events/mouse-events/