Module controller action

Fortsättning på inlägget: Skapa en modul

Flera kontrollers

Automatiskt så går routern till index kontrollern i inlägget nämnt ovan. Vill du gå till en annan kontroller så gör du en kopia av indexController.php -filen och döper om denna kopia till t.ex. fooController.php
OBS! Glöm inte att ändra namnet på klassen inne i filen

Du kan sen navigera till

http://www.exempel.com/{routernamnet}/foo/

För att kalla på en annan action än index så gör du en sådan funktion t.ex. vid namn bar.

[...]
public function barAction()
[...]

Och då funkar url’en

http://www.exempel.com/{routernamnet}/foo/bar/