Layout hjälp

När man skapar teman i Magento så arbetar man mycket med layouter och block. Block är låder med innehåll, kan man säga, som byggs i xml filer. För att man ska kunna hitta rätt i denna jungeln så har Magento utvecklat ett hjälpmedel. För att aktivera detta så navigerar man i sitt admingränssnitt till:

System » Configuration » Developer » Debug

Det är viktigt att man har valt sin affär i vänstra kolumnen längst upp under rubriken:

Current Configuration Scope

Man kommer nu få se två val i fliken man öppnat:

Template Path Hints
Add Block Names to Hints

Sätter man här inställningarna till att använda de båda så kommer man nu att se röda ruter runt varje block som använder en template i sitt tema. De röda ruterna har även referenser till dess view samt namnet på blockelementet.

Är sidan Live kanske detta inte är det bästa man kan göra..