Länka rätt med routern

När vi jobbar med MVC och Magento så jobbar vi också ofta med en router som fördelar trafiken. Detta gör att en modul kan få en ny url-struktur när som helst. För att då inte behöva leta reda på alla dessa länkar bara för att göra om dom så använder vi en metod som heter ”getUrl” och som ligger i classen ”Mage ”.

Mage::getUrl( 'modul/controller/action', array( 'id' => 24 ));

Den andra parametern är frivillig. Den används till att skicka med eventuella parametrar.
I en template kan du också hitta metoden under ”this”

$this->getUrl( .. );

Funktionen skriver ut den absoluta sökvägen, dvs: http-protokollet, domänen samt routern och eventuella parametrar.

Om du vill länka till samma modul du är i men till en annan controller kan man t.ex skriva

Mage::getUrl( '*/controller' );

Du kan självklart också använda samma metod till controllern eller action delen.

Länkar

http://www.magentocommerce.com/wiki/…