Screen

När jag sitter och jobbar på servrarna så händer det rätt ofta att jag tappar uppkopplingen, vilket är hyfsat irriterande när man sitter mitt uppe i något. Har man dessutom en process igång så kan det vara riktigt förödande. Detta fick mig att börja använda screen kommandot.

Screen finns antagligen redan installerat i ditt system och du använder det enkelt genom att skriva in just detta i terminalen:

screen

Du har nu öppnat en session som du kan arbeta i. För att komma tillbaka till ditt shell så kan du trycka ”CTRL-A” + ”d”. För att återkomma till sessionen kollar vi först vilka sessioner vi har öppna med flaggan ”ls”

screen -ls
There is a screen on:
        20385.pts-0.ubuntu       (Detached)
1 Socket in /var/run/screen/S-erik.

”20385.pts-0.ubuntu” är namnet på vår session som vi söker. För att återgå till denna använder vi flaggan ”r” som står för ”re-attach”

screen -r 20385.pts-0.ubuntu

Tänk på att du kan använda tabb funktionen för autocompletion.

Om du ser att sessionen är markerad som ”Attached” istället som här ovan ”Detached” så måste du använda dig av flaggan ”d” för att koppla ifrån den först.

screen -d

För att stänga en session så skriver du ”exit” då du befinner dig där i. Har du flera fönster öppna i sessionen så kommer ”exit” att stänga det fönstret som är öppet. När det inte längre finns några fönster i sessionen så förstörs den.

För att öppna nya fönster inom samma session använder vi ”CTRL-A” + ”c”.
För att hoppa mellan våra fönster använder vi ”CTRL-A” + ”n”.
Varje fönster har sin egen tråd vilket medför möjligheten till parallellbearbetning.

För att titta närmre på vad screen har att erbjuda så använd ”CTRL-A” + ”?”

Länkar

http://www.rackaid.com/resources/linux-screen-tutorial-and-how-to
http://linux.die.net/man/1/screen
http://magazine.redhat.com/2007/09/27/a-guide-to-gnu-screen