Rättigheter på linux server

Om vi vill ändra rättigheterna på samtliga filer till 640 och mappar till 750, dvs skrivrättigheter till ägare, läsrättigheter till grupp samt ingen access till övriga så kan vi använda följande kommandon:

Ändrar filrättigheter:

find . -type f -exec chmod 640 {} \;

Ändrar mapprättigheter:

find . -type d -exec chmod 750 {} \;

Behöver du sen ändra som jag till www-data ibland för att tillåta ett cms skrivrättigheter så kan du enkelt byta ägare temporärt fram och tillbaka.

Den första delen är ägaren, den andra är gruppen:

chown -R erik:www-data .
chown -R www-data:www-data .