Public access

Av säkerhetsskäl så tillåter CouchDB bara access via det lokala nätverket i sina ordinarie inställningar. Vill vi istället ha full tillgång från andra datorer så behöver vi göra en kort inställning.

Börja med att leta upp filen ”local.ini” via följande kommando i terminalen (Linux):

couchdb -c

Öppna filen local.ini och leta upp följande inställning:

[httpd]
port = 5984
bind_address = 127.0.0.1
Ändra dessa inställningar till att passa dina behov, t.ex:
[httpd]
port = 5984
bind_address = 0.0.0.0